Polti ürünlerinin imhası

Polti, WEEE ve pillerin yeniden kullanımını ve geri dönüşümünü destekler

WEEE Atık Yönetimi

WEEE – Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları Direktifi (2012/19/EU)

Ev aletleri, günlük yaşamda işimizi kolaylaştırır, ancak bunun karşılığında, herkesin uygun şekilde bertaraf edilmesini sağlamak ve çevreye veya sağlığa zarar vermemek için güçlü bir taahhütte bulunmasını gerektirir; ayrıca, ömrünü tamamlamış cihazlar, geri dönüştürülebilen önemli bir malzeme kaynağıdır.

AB Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) Yönergesi ve AB Atık Piller ve Akümülatörler Yönergesi, tüm Üye AB ülkelerinin WEEE, atık piller ve atık akülerin ayrı toplanmasını, yeniden kullanılmasını/işlenmesini ve geri dönüştürülmesini maksimize etmesini gerektirir.

WEEE Düzenlemeleri ve Piller ve Akümülatörler (Piyasaya Sunma) Yönetmeliği 2008 5 Yönetmeliği uyarınca, “Üreticilerin”, piyasaya sürülen tüm ilgili EEE, piller ve pil paketlerini “üzerinde çarpı işareti olan bir işaretle” işaretlemeleri gerekmektedir. Tüketicilere bu ürünleri evsel atık akışına atmamalarını hatırlatmak için tekerlekli çöp kutusu” sembolü bulunmaktadır. Polti Türkiye, tüm müşterilerini bu sembolü not etmeye ve evsel atık kutu(lar)ınıza veya konteynerlarına herhangi bir WEEE veya pilleri koymaktan kaçınmaya teşvik eder.

Polti, AEEE ve pillerin yeniden kullanımını ve geri dönüştürülmesini desteklemektedir, çünkü bunu yapmanın, hammadde ve enerji kullanımının azaltılması, depolamanın önlenmesi, bazı AEEE’lerde bulunan tehlikeli ve/veya toksik malzemelerin ve pillerin kirlenmesinin önlenmesi gibi çeşitli çevresel faydaları vardır.