E-Bülten Sürecine İlişkin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

E-Bülten Süreci Aydınlatma Metni

Nice Teknoloji Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. (Polti Türkiye) olarak, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konularına oldukça önem verip, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uyumlu halde ilgili verilerin işlenmesi ve korunması hususlarında en üst düzey güvenlik tedbirlerini almış bulunmaktayız. Polti Türkiye olarak veri sorumlusu sıfatıyla test.poltitr.com internet sitesinin tarafımızca işletilmesi sebebiyle oluşturmuş olduğumuz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ; veri işleme amacı, veri kategorileri, verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve verileriniz ile ilgili haklarınızın neler olduğuna dair beyan ve açıklamalarımızı içermektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Polti Türkiye kişisel verileri aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere benzer amaçlar için işlemektedir:

 1. Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 2. Polti Türkiye tarafından sunulan hizmetler ve ürünlerle ilgili promosyonel iletişimleri e-posta yoluyla düzenli olarak göndermek (bülten).
 3. Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi.

Sizinle iletişimi yönetmekten sorumlu personele ek olarak, veriler aşağıdaki kuruluşlar tarafından işlenebilir:

 1. Pazarlama danışmanlık firmaları;
 2. Nice Teknoloji Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti grubundaki diğer şirketler;
 3. IT hizmet sağlayıcı şirketler;

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; web sitemizde bulunan e-bülten formuna bilgi girişi gerçekleştirmeniz suretiyle elektronik ortamda toplanmakta olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/1 maddesinde belirtilen “açık rıza” hukuki sebebine bağlı olarak işlenmektedir.

kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre şirket merkez adresimiz olan “Nice Plaza, Atatürk Mah Küçükbakkalköy, Ekincioğlu Sk. No: 1, Ataşehir/İstanbul” adresine yazılı olarak veya “niceteknoloji@hs01.kep.tr” kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine iletebilirsiniz.

 1. Aşağıda belirtilen hakları kullanmak için veri sahibi tarafından bir talepte bulunulması durumunda, Polti Türkiye’nin yanıt vermesi için bir aylık bir süre vardır;
 2. Birden fazla talep olması durumunda bu süre iki ay uzatılabilir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Veri sahiplerine, kişisel verilerin web hizmetlerinin tedarik süresi boyunca Polti Türkiye’nin sistemlerinde tutulacağı konusunda bilgi verilir.

Veri sahiplerine, bu bildirimdeki 2. Amaç ile ilgili olarak kişisel verilerinin, ilgili kişi açık rızasını geri çekene kadar Polti Türkiye’nin sistemlerinde tutulacağı konusunda bilgi verilir.

Veri Sahibinin Hakları

Kanun kapsamında aşağıda yer alan hususlar hakkında bilgi almak için Polti Türkiye ile her zaman iletişime geçebilirsiniz: info@www.poltitr.com 

Kişisel veri sahibi, Kanun’un 11. Maddesi kapsamında, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7.  (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İletişim

Aşağıdaki form aracılığıyla bizimle iletişime geçin, en kısa sürede size geri dönelim.

Talebinizi girmek için lütfen formu doldurun

  Ürününüzün seri numarasını etiketin üzerinde, ürünün altında bulabilirsiniz, aşağıdaki resme bakın.
  Ürünü aramak için seri numarasının ilk sekiz karakterini girin, örneğin: PLEU0228123456XX78 [tooltips ""]

  Seri numarasını kalan karakterlerle tamamlayın, örneğin: PLEU0228123456XX78 [tooltips ""]

  Polti ürününüzü kayıt edin. Zaman kazanmak için elinizin altında bulunması gerkenler:
  -Satın alma tarihi
  -Ürününüzün seri numarası: Etikette, ürünün altında bulabilirsiniz. Buraya tıklayarak örnek etiket
  görebilirsiniz.
  Ürünü aramak için seri numarasının ilk sekiz karakterini giriniz, örneğin: PLEU0228123456XX78 [tooltips ""]

  Seri numarasını kalan karakterlerle tamamlayın, örneğin: PLEU0228123456XX78 [tooltips ""]

  captcha