Müşteri kişisel verilerin işlenmesi aydınlatma metni

Müşteri kişisel verilerin işlenmesi aydınlatma metni

Nice Teknoloji Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. (Polti Türkiye) olarak, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konularına oldukça önem verip, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uyumlu halde ilgili verilerin işlenmesi ve korunması hususlarında en üst düzey güvenlik tedbirlerini almış bulunmaktayız. Polti Türkiye olarak veri sorumlusu sıfatıyla test.poltitr.com internet sitesinin tarafımızca işletilmesi sebebiyle oluşturmuş olduğumuz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”); veri işleme amacı, veri kategorileri, verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve verileriniz ile ilgili haklarınızın neler olduğuna dair beyan ve açıklamalarımızı içermektedir.

Tedarikçi seçimi ve yönetimi amaçları

Veri sorumlusu sıfatıyla kendi faaliyetlerinin yerine getirilmesinde, veri sahipleri tarafından sağlanan kişisel verileri toplar ve işler. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak kanunla sağlanan hakların korunmasını ve kullanılmasını güvence altına almak için ilgili kişi aşağıdaki hususlarda bilgilendirilir:

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Veri Toplanan kişisel verileriniz; ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması, onayınız ile paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi ve gönderim sağlanması için hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılması amaçlarıyla açık rızanız kapsamında işlenebilecektir.

 1. Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 2. Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 3. İç Denetim/ Soruşturma / istihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 4. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 5. Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 6. Müşteri İlişkileri Yönetimi.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Şirketimiz ile temas edeceğiniz; internet sitemiz, mobil uygulamamız, telefon, çağrı merkezi ve e-posta kanalıyla sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak toplanmaktadır. Açık rıza vermeniz halinde ise ürün ve hizmetlerin beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek size sunulması amacıyla toplanmaktadır.

 1. Aşağıda belirtilen hakları kullanmak için veri sahibi tarafından bir talepte bulunulması durumunda, Polti Türkiye’nin yanıt vermesi için bir aylık bir süre vardır;
 2. Birden fazla talep olması durumunda bu süre iki ay uzatılabilir.

Şirket’in taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

İlgili kişilere, kişisel verilerin belirtilen amaçların yerine getirilmesi için gerekli olduğu sürece Polti Türkiye sistemlerinde tutulacağı bildirilir. Ek sözleşme ilişkileri (örneğin vergi belgeleri) nedeniyle üretilebilecek her türlü veri yasal hükümlere uygun olarak saklanacaktır.

Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İletişim

Aşağıdaki form aracılığıyla bizimle iletişime geçin, en kısa sürede size geri dönelim.

Talebinizi girmek için lütfen formu doldurun

  Ürününüzün seri numarasını etiketin üzerinde, ürünün altında bulabilirsiniz, aşağıdaki resme bakın.
  Ürünü aramak için seri numarasının ilk sekiz karakterini girin, örneğin: PLEU0228123456XX78 [tooltips ""]

  Seri numarasını kalan karakterlerle tamamlayın, örneğin: PLEU0228123456XX78 [tooltips ""]

  Polti ürününüzü kayıt edin. Zaman kazanmak için elinizin altında bulunması gerkenler:
  -Satın alma tarihi
  -Ürününüzün seri numarası: Etikette, ürünün altında bulabilirsiniz. Buraya tıklayarak örnek etiket
  görebilirsiniz.
  Ürünü aramak için seri numarasının ilk sekiz karakterini giriniz, örneğin: PLEU0228123456XX78 [tooltips ""]

  Seri numarasını kalan karakterlerle tamamlayın, örneğin: PLEU0228123456XX78 [tooltips ""]

  captcha